Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VIII (1919–1920)

bài viết danh sách Wikimedia

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VIII (1919-1920) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa VIII được tổ chức ngày 25/3/1919.

Ủy viên

sửa
Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Krestinsky, NikolayNikolay Krestinsky
(1886–1937)
29/11/1919 5/4/1920 128 ngày Bầu Bí thư trách nhiệm, và Bí thư, tại Hội nghị lần thứ 8.
Stasova, ElenaElena Stasova
(1873–1966)
25/3/1919 5/4/1920 1 năm, 11 ngày Bầu Bí thư trách nhiệm tại Hội nghị lần thứ nhất, và giảm bớt chức vụ tại Hội nghị lần thứ 8 trở thành ủy viên

Tham khảo

sửa

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa