Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VIII (1919-1920)

bài viết danh sách Wikimedia

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VIII (1919-1920) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa VIII được tổ chức ngày 25/3/1919.

Ủy viênSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Krestinsky, NikolayNikolay Krestinsky
(1886–1937)
29/11/1919 5/4/1920 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000128000000128 ngày Bầu Bí thư trách nhiệm, và Bí thư, tại Hội nghị lần thứ 8.
Stasova, ElenaElena Stasova
(1873–1966)
25/3/1919 5/4/1920 &00000000000000010000001 năm, &000000000000001100000011 ngày Bầu Bí thư trách nhiệm tại Hội nghị lần thứ nhất, và giảm bớt chức vụ tại Hội nghị lần thứ 8 trở thành ủy viên

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi