Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VII (1918–1919)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa VII (1918-1919) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa VII được tổ chức ngày 8/3/1918.

Ủy viên Sửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Sverdlov, YakovYakov Sverdlov
(1885–1919
8/3/1918 16/3/1919 1 năm, 28 ngày Bầu Chủ tịch Ban Bí thư bởi Trung ương Đảng
Stasova, YelenaYelena Stasova
(1873–1966)
11/3/1919 25/3/1919 14 ngày

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi