Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XII (1923-1924)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XII (1923-1924) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa XII được tổ chức ngày 26/4/1923.

Ủy viên chính thứcSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Andreyev, AndreiAndrei Andreyev
(1895–1971)
3/2/1924 31/5/1924 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000118000000118 ngày Bầu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 7.
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
26/4/1923 31/5/1924 &00000000000000010000001 năm, &000000000000003500000035 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
26/4/1923 31/5/1924 &00000000000000010000001 năm, &000000000000003500000035 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 1.
Rudzutaks, JānisJānis Rudzutaks
(1887–1936)
26/4/1923 2/2/1924 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000282000000282 ngày Miễn chức vụ theo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII.

Ủy viên dự khuyếtSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Mikhailov, VasilyVasily Mikhailov
(1894–1937)
14/6/1923 31/5/1924 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000354000000354 ngày Được bầu theo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII.
Zelensky, IsaakIsaak Zelensky
(1887–1938)
14/6/1923 31/5/1924 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000354000000354 ngày Được bầu theo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII.

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi