Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XI (1922–1923)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa XI (1922-1923) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa XI được tổ chức ngày 3/4/1922.

Ủy viên sửa

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Kuybyshev, ValerianValerian Kuybyshev
(1888–1935)
3/4/1922 25/4/1923 1 năm, 22 ngày
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
3/4/1922 25/4/1923 1 năm, 22 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
3/4/1922 25/4/1923 1 năm, 22 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị thứ nhất.

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa