Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa X (1921-1922)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa X (1921-1922) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa X được tổ chức ngày 16/3/1921.

Ủy viênSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Mikhailov, VasilyVasily Mikhailov
(1894–1937)
16/3/1921 3/4/1922 &00000000000000010000001 năm, &000000000000001800000018 ngày
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
16/3/1921 3/4/1922 &00000000000000010000001 năm, &000000000000001800000018 ngày Bầu Bí thư điều hành tại Hội nghị thứ nhất.
Yaroslavsky, YemelyanYemelyan Yaroslavsky
(1878–1943)
16/3/1921 8/8/1921 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000145000000145 ngày Giảm bớt nhiệm vụ tại Hội nghị lần 4.

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi