Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa IX (1920–1921)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa IX (1920-1921) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa IX được tổ chức ngày 5/4/1920.

Ủy viên Sửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Krestinsky, NikolayNikolay Krestinsky
(1883–1938)
5/4/1920 16/3/1921 345 ngày Bầu Bí thư trách nhiệm tại Hội nghị lần thứ nhất.
Preobrazhensky, YevgeniYevgeni Preobrazhensky
(1886–1937)
5/4/1920 16/3/1921 345 ngày
Serebryakov, LeonidLeonid Serebryakov
(1890–1937)
5/4/1920 16/3/1921 345 ngày

Tham khảo Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi