Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa IX (1920-1921)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga khóa IX (1920-1921) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (Bolsheviks) khóa IX được tổ chức ngày 5/4/1920.

Ủy viênSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Krestinsky, NikolayNikolay Krestinsky
(1883–1938)
5/4/1920 16/3/1921 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000345000000345 ngày Bầu Bí thư trách nhiệm tại Hội nghị lần thứ nhất.
Preobrazhensky, YevgeniYevgeni Preobrazhensky
(1886–1937)
5/4/1920 16/3/1921 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000345000000345 ngày
Serebryakov, LeonidLeonid Serebryakov
(1890–1937)
5/4/1920 16/3/1921 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000345000000345 ngày

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi