Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVI (1930-1934)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang khóa XVI (1930-1934) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang (Bolsheviks) khóa XVI được tổ chức ngày 13/7/1930.

Ủy viên chính thứcSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Baumann, KarlKarl Baumann
(1892–1937)
13/7/1930 10/2/1932 &00000000000000010000001 năm, &0000000000000212000000212 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 7.
Kaganovich, LazarLazar Kaganovich
(1893–1991)
13/7/1930 10/2/1934 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000212000000212 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư[1].
Molotov, VyacheslavVyacheslav Molotov
(1890–1986)
13/7/1930 21/12/1930 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000161000000161 ngày Miễn nhiệm chức vụ Bí thư thứ 2 và Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3.
Postyshev, PavelPavel Postyshev
(1887–1939)
13/7/1930 10/2/1934 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000212000000212 ngày
Stalin, JosephJoseph Stalin
(1878–1953)
13/7/1930 10/2/1934 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000212000000212 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn thể lần thứ 1.

Ủy viên dự khuyếtSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Moskvin, IvanIvan Moskvin
(1890–1937)
10/2/1932 2/10/1932 &00000000000000020000002 năm, &00000000000000000000000 ngày Bầu tại hội nghị lần thứ 7, và miễn nhiệm tại Hội nghị lần thứ 8.
Shvernik, NikolayNikolay Shvernik
(1888–1970)
10/2/1932 10/2/1934 &00000000000000020000002 năm, &00000000000000000000000 ngày Bầu tại hội nghị lần thứ 7.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2019.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi