Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII hay còn được gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương Đảng khóa XIII là cơ quan do Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII bầu ra ngày 30 tháng 1 năm 2021.[1]

Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa XIII 2021 - 2026
30 tháng 1 năm 2021 – nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000259000000259 ngày
Cơ cấu tổ chức
Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng
Thường trực Ban bí thưVõ Văn Thưởng
Ủy viên Bộ chính trị18 ủy viên
Ủy viên Ban bí thư11 ủy viên
Số Ủy viên Trung ươngchính thức: 179 viên
dự khuyết: 20 ủy viên

Giới thiệu nhân sựSửa đổi

Chiều ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, các đại biểu tham dự đã bầu các ứng viên cho 180 ghế ủy viên chính thức và 20 ghế ủy viên dự khuyết.[2][3]

Bầu cửSửa đổi

Trong danh sách ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 10 trường hợp "đặc biệt" (quá tuổi) được Trung ương khóa XII giới thiệu và đều trúng cử:[4]

 1. Nguyễn Phú Trọng (77 tuổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
 2. Nguyễn Xuân Phúc (67 tuổi), Thủ tướng Chính phủ
 3. Lê Minh Trí (61 tuổi), Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
 4. Phan Văn Giang (61 tuổi), Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
 5. Võ Văn Dũng (61 tuổi), Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
 6. Nguyễn Chí Dũng (61 tuổi), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 7. Phạm Gia Túc (56 tuổi), Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương
 8. Nguyễn Duy Ngọc (57 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công an
 9. Lương Tam Quang (56 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công an
 10. Nguyễn Tiến Hải (56 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Sáu trường hợp đầu là ủy viên Trung ương khóa XII quá tuổi tái cử ủy viên Trung ương khóa XIII (quy định là không quá 60 tuổi), riêng trường hợp 1 và 2 còn quá tuổi tái cử Bộ Chính trị (quy định là không quá 65 tuổi).[5][4]

Bốn trường hợp sau là quá tuổi lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (quy định là không quá 55 tuổi).[4]

Các hội nghị Trung ương ĐảngSửa đổi

Hội nghị BCHTW
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính Nguồn
Nhất 31/01/2021 1 ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư khóa XIII. Hội nghị bầu ra 18 ủy viên Bộ Chính trị, 5 ủy viên Ban Bí thư, 19 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ươngChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII là Trần Cẩm Tú. [6]
Hai 08-09/03/2021 2 ngày Hội nghị bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là các chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền và một số vấn đề quan trọng khác. [7]
Ba 05-08/07/2021 4 ngày Thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. Tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và ông Trần Văn Nam bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. [8]
04-07/10/2021 4 ngày Thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình phòng, chống đại dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; một số vấn đề quan trọng khác. [9]

Các ban Đảng Trung ươngSửa đổi

Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Nguồn
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị 5/2/2016-7/4/2021
&00000000000000050000005 năm, &000000000000006100000061 ngày
[10]
Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị 8/4/2021-nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000191000000191 ngày
[11]
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị 9/5/2018-nay
&00000000000000030000003 năm, &0000000000000160000000160 ngày
[12]
Ban Tuyên giáo Trung ương Trưởng ban Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị 5/2/2016-19/2/2021
&00000000000000050000005 năm, &000000000000001400000014 ngày
[13]
Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng 19/2/2021-nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000239000000239 ngày
[14]
Hội đồng Lý luận Trung ương Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng Uỷ viên Bộ Chính trị 2/3/2018-nay
&00000000000000030000003 năm, &0000000000000228000000228 ngày
[15]
Ban Dân vận Trung ương Trưởng ban Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị 7/2/2016-7/4/2021
&00000000000000050000005 năm, &000000000000005900000059 ngày
[16]
Bùi Thị Minh Hoài Bí thư Trung ương Đảng 8/4/2021-nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000191000000191 ngày
[17]
Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng Lê Minh Hưng Bí thư Trung ương Đảng 15/10/2020-nay
&00000000000000010000001 năm, &00000000000000010000001 ngày
[18]
Ban Nội chính Trung ương Trưởng ban Phan Đình Trạc Uỷ viên Bộ Chính trị 29/2/2016-nay
&00000000000000050000005 năm, &0000000000000229000000229 ngày
[19]
Ban Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Hoàng Bình Quân Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII 8/7/2009-18/3/2021
&000000000000001100000011 năm, &0000000000000253000000253 ngày
[20]
Lê Hoài Trung Ủy viên Trung ương Đảng 19/3/2021-nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000211000000211 ngày
[21]
Ban Kinh tế Trung ương Trưởng ban Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII 11/4/2016-6/2/2021
&00000000000000040000004 năm, &0000000000000301000000301 ngày
[22]
Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị 6/2/2021-nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000252000000252 ngày
[23]
Báo Nhân dân Tổng Biên tập Thuận Hữu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII 8/2/2011-19/5/2021
&000000000000001000000010 năm, &0000000000000100000000100 ngày
[24]
Lê Quốc Minh Ủy viên Trung ương Đảng 20/5/2021-nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000149000000149 ngày
[25]
Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương Trưởng ban Nguyễn Thị Kim Tiến 4/7/2019-nay
&00000000000000020000002 năm, &0000000000000104000000104 ngày
[26]

Đảng bộ trực thuộc Trung ươngSửa đổi

Đảng bộ
trực thuộc
Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Nguồn
Quân ủy Trung ương Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ Chính trị
Tổng Bí thư
19/1/2011-nay
&000000000000001000000010 năm, &0000000000000270000000270 ngày
[27]
Đảng bộ Công an Trung ương Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị
Bộ trưởng Bộ Công an
4/5/2016-nay
&00000000000000050000005 năm, &0000000000000165000000165 ngày
[28]
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt Ủy viên Trung ương Đảng 29/10/2020-nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000352000000352 ngày
[29]
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên Trung ương Đảng 4/3/2019-5/8/2021
&00000000000000020000002 năm, &0000000000000154000000154 ngày
[30]
Nguyễn Long Hải Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng 6/8/2021-nay
&00000000000000000000000 năm, &000000000000007100000071 ngày
[31]
Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay còn được gọi Tỉnh ủy, Thành ủy là những đảng bộ trực thuộc Trung ương Đảng, do Trung ương Đảng quản lý, giám sát.

Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương (179)Sửa đổi

Ủy viên nữ: 19 (9,5%) Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Thị Minh Hoài, Nguyễn Thị Hồng, Đào Hồng Lan, Hoàng Thị Thúy Lan, Trương Thị Mai, Giàng Páo Mỷ, Hà Thị Nga, Lê Thị Nga, Lâm Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Thủy, Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Tuyến, Bùi Thị Quỳnh Vân, Võ Thị Ánh Xuân, Tôn Ngọc Hạnh.

Nguồn: [32][33]

STT Họ tên
(năm sinh)
Nguyên quán Chức vụ khi được bầu Chức vụ hiện nay
Chức vụ Thời gian
1 Dương Văn An
(1971-)
Thừa Thiên Huế Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 10/2020-nay
2 Nguyễn Doãn Anh
(1967-)
Hà Nội Tư lệnh Quân khu 4 Tư lệnh Quân khu 4 11/2018-nay
3 Nguyễn Hoàng Anh
(1963-)
Hải Phòng Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 02/2018-nay
4 Chu Ngọc Anh
(1965-)
Hà Nội Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
09/2020-nay
5 Nguyễn Thúy Anh
(1963-)
Phú Thọ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội 04/2016-nay
6 Trần Tuấn Anh
(1964-)
Quảng Ngãi Bộ trưởng Bộ Công thương
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Bộ trưởng Bộ Công thương 04/2016-04/2021
Trưởng ban Kinh tế Trung ương 02/2021-nay
7 Nguyễn Hòa Bình
(1958-)
Quảng Ngãi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao 04/2016-nay
8 Dương Thanh Bình
(1961-)
Cà Mau Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội 06/2020-nay
9 Đỗ Thanh Bình
(1967-)
Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang 10/2020-nay
10 Bùi Minh Châu
(1961-)
Phú Thọ Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ
12/2018-nay
11 Lê Tiến Châu
(1969-)
Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [34] 07/2021-nay
12 Đỗ Văn Chiến
(1962-)
Tuyên Quang Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [35] 04/2021-nay
13 Hoàng Xuân Chiến
(1961-)
Hưng Yên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 07/2020-nay
14 Hoàng Duy Chinh
(1968-)
Bắc Kạn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn 10/2020-nay
15 Phạm Minh Chính
(1958-)
Thanh Hóa Trưởng ban Tổ chức Trung ương Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [36] 04/2021-nay
16 Mai Văn Chính
(1961-)
Long An Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương 06/2021-nay
17 Nguyễn Tân Cương
(1966-)
Hà Nam Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam [37]
06/2021-nay
18 Lương Cường
(1957-)
Phú Thọ Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 04/2016-nay
19 Ngô Chí Cường
(1967-)
Trà Vinh Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh 10/2020-nay
20 Nguyễn Mạnh Cường
(1973-)
Nghệ An Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước [38] 07/2021-nay
21 Nguyễn Phú Cường
(1967-)
Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội 07/2021-nay
22 Trần Quốc Cường
(1961-)
Nam Định Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương 07/2019-nay
23 Bùi Văn Cường
(1965-)
Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam
04/2021-nay
24 Phan Việt Cường
(1963-)
Quảng Nam Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
01/2019-nay
25 Nguyễn Văn Danh
(1962-)
Tiền Giang Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang 06/2021-nay
26 Nguyễn Hồng Diên
(1965-)
Thái Bình Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bộ trưởng Bộ Công thương 04/2021-nay
27 Đào Ngọc Dung
(1962-)
Hà Nam Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 04/2016-nay
28 Nguyễn Chí Dũng
(1960-)
Hà Tĩnh Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04/2016-nay
29 Hồ Quốc Dũng
(1966-)
Bình Định Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
10/2020-nay
30 Đinh Tiến Dũng
(1961-)
Ninh Bình Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính 05/2013-04/2021
Bí thư Thành ủy Hà Nội [39] 04/2021-nay
31 Hoàng Trung Dũng
(1971-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
10/2020-nay
32 Võ Văn Dũng
(1960-)
Bạc Liêu Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương 10/2015-nay
33 Đỗ Đức Duy
(1970-)
Thái Bình Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 09/2020-nay
34 Phạm Đại Dương
(1974-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên 08/2020-nay
35 Nguyễn Quang Dương
(1962-)
Hà Nội Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 07/2020-nay
36 Vũ Đức Đam
(1963-)
Hải Dương Phó Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ 11/2013-nay
37 Huỳnh Thành Đạt
(1962-)
Bến Tre Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 11/2020-nay
38 Nguyễn Khắc Định
(1964-)
Thái Bình Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Phó Chủ tịch Quốc hội [40] 04/2021-nay
39 Lương Quốc Đoàn
(1970-)
Thái Bình Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam [41] 05/2021-nay
40 Nguyễn Quốc Đoàn
(1975-)
Ninh Bình Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn [42] 07/2021-nay
41 Nguyễn Hữu Đông
(1972-)
Phú Thọ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 09/2019-nay
42 Nguyễn Văn Được
(1968-)
Long An Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
10/2020-nay
43 Nguyễn Văn Gấu
(1967-)
Bến Tre Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9 Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9 11/2020-nay
44 Phan Văn Giang
(1960-)
Nam Định Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 04/2021-nay
45 Vũ Hải Hà
(1969-)
Nam Định Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 04/2021-nay
46 Trần Hồng Hà
(1963-)
Hà Tĩnh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/2016-nay
47 Nguyễn Thị Thu Hà
(1970-)
Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 04/2020-nay
48 Ngô Đông Hải
(1970-)
Bình Định Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình 06/2020-nay
49 Nguyễn Đức Hải
(1961-)
Quảng Nam Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phó Chủ tịch Quốc hội [40] 04/2021-nay
50 Lê Khánh Hải
(1966-)
Quảng Trị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước [43] 03/2021-nay
51 Nguyễn Thanh Hải
(1970-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 05/2020-nay
52 Nguyễn Tiến Hải
(1965-)
Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau
07/2020-nay
53 Nguyễn Văn Hiền
(1967-)
Thái Bình Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân 06/2020-nay
54 Bùi Thị Minh Hoài
(1965-)
Hà Nam Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương 05/2018-01/2021
Trưởng ban Dân vận Trung ương 04/2021-nay
55 Lê Minh Hoan
(1961-)
Đồng Tháp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/2021-nay
56 Nguyễn Thị Hồng
(1968-)
Hà Nội Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 11/2020-nay
57 Đoàn Minh Huấn
(1971-)
Hà Tĩnh Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 07/2017-nay
58 Vương Đình Huệ
(1957-)
Nghệ An Bí thư Thành ủy Hà Nội Chủ tịch Quốc hội Việt Nam [44] 03/2021-nay
59 Nguyễn Mạnh Hùng
(1962-)
Bắc Ninh Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông
07/2018-nay
60 Lê Quốc Hùng
(1966-)
Thừa Thiên Huế Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 04/2020-nay
61 Lữ Văn Hùng
(1963-)
Hậu Giang Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu
07/2021-nay
62 Nguyễn Văn Hùng
(1964-)
Quảng Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 05/2020-nay
63 Nguyễn Văn Hùng
(1961-)
Quảng Trị Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/2021-nay
64 Lê Quang Huy
(1966-)
Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 04/2021-nay
65 Lê Minh Hưng
(1970-)
Hà Tĩnh Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 10/2020-nay
66 Trần Tiến Hưng
(1976-)
Hà Tĩnh Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
07/2019-04/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 02/2021-nay
67 Đỗ Trọng Hưng
(1971-)
Thanh Hóa Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
10/2020-nay
68 Y Thanh Hà Niê Kđăm
(1973-)
Đắk Lắk Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 07/2021-nay
69 Nguyễn Đình Khang
(1967-)
Bắc Giang Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 08/2019-nay
70 Lê Minh Khái
(1964-)
Bạc Liêu Tổng Thanh tra Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ 04/2021-nay
71 Đặng Quốc Khánh
(1976-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang 07/2019-nay
72 Trần Việt Khoa
(1965-)
Vĩnh Phúc Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng 09/2021-nay
73 Điểu K'Ré
(1968-)
Đắk Nông Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông [45] 05/2021-nay
74 Nguyễn Xuân Ký
(1972-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
09/2019-nay
75 Đào Hồng Lan
(1971-)
Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh 09/2020-nay
76 Hoàng Thị Thúy Lan
(1966-)
Vĩnh Phúc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
02/2015-nay
77 Tô Lâm
(1957-)
Hưng Yên Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an 04/2016-nay
78 Chẩu Văn Lâm
(1967-)
Tuyên Quang Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang 03/2015-nay
79 Hầu A Lềnh
(1973-)
Lào Cai Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 04/2021-nay
80 Nguyễn Hồng Lĩnh
(1964-)
Long An Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương 05/2021-08/2021
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai [46] 08/2021-nay
81 Lê Thành Long
(1963-)
Thanh Hóa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp 04/2016-nay
82 Nguyễn Thanh Long
(1966-)
Nam Định Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế 11/2020-nay
83 Nguyễn Văn Lợi
(1961-)
TP.HCM Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương [47] 07/2021-nay
84 Võ Minh Lương
(1963-)
Quảng Bình Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2020-nay
85 Lê Trường Lưu
(1963-)
Thừa Thiên Huế Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2015-nay
86 Trương Thị Mai
(1958-)
Quảng Bình Trưởng ban Dân vận Trung ương Trưởng ban Tổ chức Trung ương 04/2021-nay
87 Phan Văn Mãi
(1973-)
Bến Tre Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh [40] 06/2021-08/2021
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh [48]
08/2021-nay
88 Lê Quang Mạnh
(1974-)
Hà Nội Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Bí thư Thành uỷ Cần Thơ 09/2020-nay
89 Trần Thanh Mẫn
(1962-)
Hậu Giang Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội [40] 04/2021-nay
90 Lâm Văn Mẫn
(1970-)
Sóc Trăng Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 06/2021-nay
91 Phạm Bình Minh
(1959-)
Nam Định Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 08/2011-04/2021
Phó Thủ tướng Chính phủ 11/2013-08/2021
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 09/2021-nay
92 Trần Hồng Minh
(1967-)
Hà Nội Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng [49] 09/2021-nay
93 Lê Quốc Minh
(1969-)
Nghệ An Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Tổng Biên tập Báo Nhân Dân 05/2021-nay
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 08/2021-nay
94 Châu Văn Minh
(1961-)
Thừa Thiên Huế Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 02/2008-nay
95 Lại Xuân Môn
(1963-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phó Trưởng ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương [50] 09/2021-nay
96 Giàng Páo Mỷ
(1963-)
Lai Châu Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu
09/2018-nay
97 Phạm Hoài Nam
(1967-)
Bình Định Phó đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phó đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 07/2020-nay
98 Nguyễn Văn Nên
(1957-)
Tây Ninh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 10/2020-nay
99 Hà Thị Nga
(1969-)
Hòa Bình Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 05/2020-nay
100 Lê Thị Nga
(1964-)
Hà Tĩnh Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội 04/2016-nay
101 Nguyễn Thanh Nghị
(1976-)
Cà Mau Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng 04/2021-nay
102 Nguyễn Hữu Nghĩa
(1972-)
Hà Nội Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên [51] 07/2021-nay
103 Nguyễn Trọng Nghĩa
(1962-)
Tiền Giang Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương [52] 02/2021-nay
104 Trần Thanh Nghiêm
(1970-)
Hà Nam Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân 07/2020-nay
105 Bùi Văn Nghiêm
(1966-)
Vĩnh Long Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh [53]
04/2021-nay
106 Nguyễn Duy Ngọc
(1964-)
Hưng Yên Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 08/2019-nay
107 Thái Đại Ngọc
(1966-)
Đà Nẵng Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5 10/2020-nay
108 Nguyễn Quang Ngọc
(1968-)
Nam Định Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3 Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3 07/2020-nay
109 Hồ Văn Niên
(1975-)
Gia Lai Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
06/2021-nay
110 Nguyễn Hải Ninh
(1976-)
Hải Phòng Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa [54] 04/2021-nay
111 Đoàn Hồng Phong
(1963-)
Nam Định Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Tổng Thanh tra Chính phủ 04/2021-nay
112 Lê Quốc Phong
(1978-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp 10/2020-nay
113 Nguyễn Thành Phong
(1962-)
Bến Tre Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương [55] 08/2021-nay
114 Đặng Xuân Phong
(1972-)
Vĩnh Phúc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 06/2021-nay
115 Hồ Đức Phớc
(1963-)
Nghệ An Tổng Kiểm toán Nhà nước Bộ trưởng Bộ Tài chính 04/2021-nay
116 Nguyễn Xuân Phúc
(1954-)
Quảng Nam Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [56] 04/2021-nay
117 Trần Quang Phương
(1961-)
Quảng Ngãi Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Phó Chủ tịch Quốc hội [57] 07/2021-nay
118 Hoàng Đăng Quang
(1961-)
Quảng Bình Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 08/2020-nay
119 Lê Hồng Quang
(1968-)
Kiên Giang Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao Bí thư Tỉnh ủy An Giang [58] 05/2021-nay
120 Lê Ngọc Quang
(1974-)
Thanh Hóa Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam [59] 04/2021-nay
121 Trần Lưu Quang
(1967-)
Tây Ninh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Bí thư Thành ủy Hải Phòng [60] 05/2021-nay
122 Bùi Nhật Quang
(1975-)
Hà Nội Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 11/2019-nay
123 Lương Tam Quang
(1965-)
Hưng Yên Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 08/2019-nay
124 Nguyễn Văn Quảng
(1969-)
Hải Phòng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 10/2020-nay
125 Vũ Hải Quân
(1974-)
Ninh Bình Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 01/2021-nay
126 Trần Đức Quận
(1967-)
Đà Nẵng Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
10/2020-nay
127 Thái Thanh Quý
(1976-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
07/2021-nay
128 Trịnh Văn Quyết
(1966-)
Hải Dương Trung tướng, Chính ủy Quân khu 2 Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị [61] 05/2021-nay
129 Trần Văn Rón
(1961-)
Vĩnh Long Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương [62] 02/2021-nay
130 Vũ Hải Sản
(1961-)
Nam Định Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 07/2020-nay
131 Nguyễn Kim Sơn
(1966-)
Hải Phòng Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/2021-nay
132 Bùi Thanh Sơn
(1962-)
Hà Nội Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 04/2021-nay
133 Trần Văn Sơn
(1961-)
Nam Định Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 04/2021-nay
134 Đỗ Tiến Sỹ
(1965-)
Hưng Yên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam [63] 06/2021-nay
135 Nguyễn Thành Tâm
(1974-)
Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh
Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh
08/2020-nay
136 Dương Văn Thái
(1970-)
Bắc Giang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang 06/2021-nay
137 Lê Đức Thái
(1967-)
Quảng Ninh Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 09/2020-nay
138 Nguyễn Hồng Thái
(1969-)
Hưng Yên Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1 Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1 10/2019-nay
139 Nguyễn Đức Thanh
(1962-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận 06/2021-nay
140 Vũ Hồng Thanh
(1962-)
Hải Dương Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 07/2016-nay
141 Lâm Thị Phương Thanh
(1967-)
Ninh Bình Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng [64] 07/2021-nay
142 Trần Sỹ Thanh
(1971-)
Nghệ An Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Tổng Kiểm toán Nhà nước 04/2021-nay
143 Nguyễn Thị Thanh
(1967-)
Ninh Bình Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Phó Trưởng ban Công tác đại biểu QH
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Trưởng ban Công tác đại biểu QH
04/2021-nay
144 Phạm Viết Thanh
(1962-)
Quảng Nam Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
06/2021-nay
145 Lê Văn Thành
(1962-)
Hải Phòng Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố
Phó Thủ tướng Chính phủ 04/2021-nay
146 Nghiêm Xuân Thành
(1969-)
Vĩnh Phúc Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang [65] 07/2021-nay
147 Phạm Xuân Thăng
(1966-)
Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
03/2021-nay
148 Huỳnh Chiến Thắng
(1965-)
Bến Tre Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam 11/2020-nay
149 Vũ Đại Thắng
(1975-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình 07/2020-nay
150 Trần Đức Thắng
(1973-)
Vĩnh Phúc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 07/2020-nay
151 Phạm Tất Thắng
(1970-)
Hải Dương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương [66] 05/2021-nay
152 Nguyễn Trường Thắng
(1970-)
Bình Dương Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 7 Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 7 11/2020-nay
153 Nguyễn Văn Thắng
(1973-)
Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên 10/2020-nay
154 Nguyễn Xuân Thắng
(1957-)
Nghệ An Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
03/2018-nay
155 Nguyễn Văn Thể
(1966-)
Đồng Tháp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 10/2017-nay
156 Lê Đức Thọ
(1970-)
Phú Thọ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre [67] 10/2018-07/2021
157 Lê Thị Thủy
(1964-)
Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam
07/2021-nay
158 Võ Văn Thưởng
(1970-)
Vĩnh Long Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Thường trực Ban Bí thư 02/2021-nay
159 Trần Quốc Tỏ
(1962-)
Ninh Bình Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 05/2020-nay
160 Lê Tấn Tới
(1969-)
Cà Mau Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội 07/2021-nay
161 Phạm Thị Thanh Trà
(1962-)
Nghệ An Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
04/2021-nay
162 Phan Đình Trạc
(1958-)
Nghệ An Trưởng ban Nội chính Trung ương Trưởng ban Nội chính Trung ương 02/2016-nay
163 Dương Văn Trang
(1961-)
Quảng Ngãi Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum
07/2021-nay
164 Lê Minh Trí
(1960-)
TP.HCM Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 04/2016-nay
165 Nguyễn Phú Trọng
(1944-)
Hà Nội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 04/2021-nay
166 Nguyễn Đình Trung
(1973-)
Nghệ An Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk [68] 05/2021-nay
167 Lê Hoài Trung
(1962-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trưởng ban Đối ngoại Trung ương 03/2021-nay
168 Trần Cẩm Tú
(1961-)
Hà Tĩnh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 05/2018-nay
169 Nguyễn Anh Tuấn
(1979-)
Thanh Hóa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 11/2020-nay
170 Ngô Văn Tuấn
(1971-)
Bắc Ninh Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình 10/2020-nay
171 Phạm Gia Túc
(1965-)
Nam Định Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Nam Định [69] 05/2021-nay
172 Hoàng Thanh Tùng
(1966-)
Nghệ An Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội 11/2019-nay
173 Lê Quang Tùng
(1971-)
Hà Tĩnh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 07/2020-nay
174 Nguyễn Thị Tuyến
(1971-)
Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 10/2020-nay
175 Bùi Thị Quỳnh Vân
(1974-)
Quảng Ngãi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
10/2020-nay
176 Huỳnh Tấn Việt
(1962-)
Phú Yên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 10/2020-nay
177 Nguyễn Đắc Vinh
(1972-)
Nghệ An Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội 04/2021-nay
178 Lê Huy Vịnh
(1961-)
Hà Nội Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 10/2020-nay
179 Võ Thị Ánh Xuân
(1970-)
An Giang Bí thư Tỉnh ủy An Giang Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [70] 04/2021-nay
180 Trần Văn Nam
(1963-)
Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương [71] 10/2015-07/2021 Kỷ luật cách chức

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương (20)Sửa đổi

      Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

Nguồn: [33]

STT Họ tên
(sinh-mất)
Nguyên quán Chức vụ cũ Chức vụ hiện nay Chú thích
Chức vụ Thời gian
1 Nguyễn Hoài Anh
(1977-)
Quảng Nam Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
12/2020-nay
2 Lê Hải Bình
(1977-)
Hải Phòng Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 08/2021-nay [72]
3 Võ Chí Công
(1979-)
Sóc Trăng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng
11/2020-nay
4 Bùi Thế Duy
(1978-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 04/2018-nay
5 Vũ Mạnh Hà
(1979-)
Hà Giang Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Giang
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Giang
12/2020-nay
6 Nguyễn Long Hải
(1976-)
Phú Thọ Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 08/2021-nay
7 Tôn Ngọc Hạnh
(1980-)
Bình Dương Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, Bình Phước
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, Bình Phước
12/2019-nay
8 Nguyễn Văn Hiếu
(1976-)
Bình Định Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
Bí thư Thành ủy Thủ Đức
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
Bí thư Thành ủy Thủ Đức
01/2021-nay
9 U Huấn
(1980-)
Kon Tum Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum
02/2020-nay
10 Trịnh Việt Hùng
(1977-)
Hải Dương Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
12/2020-nay
11 Bùi Quang Huy
(1977-)
Nghệ An Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 09/2016-nay
12 Nguyễn Phi Long
(1976-)
Yên Bái Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
12/2020-nay
13 Hồ Văn Mừng
(1977-)
Khánh Hoà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Thành ủy Nha Trang
08/2021-nay [73]
14 Phan Như Nguyện
(1976-)
Bạc Liêu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
11/2020-nay
15 Y Vinh Tơr
(1976-)
Đắk Lắk Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, Đắk Lắk
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
06/2021-nay [74]
16 Lương Nguyễn Minh Triết
(1976-)
Quảng Nam Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ
Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng
12/2020-nay
17 Vương Quốc Tuấn
(1977-)
Bắc Ninh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Bắc Ninh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Bắc Ninh
07/2020-nay
18 Mùa A Vảng
(1983-)
Điện Biên Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Bí thư Huyện uỷ Điện Biên Đông
09/2021-nay
19 Huỳnh Quốc Việt
(1976-)
Cà Mau Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phó Bí thư Tỉnh uỷ
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
07/2021-nay [75]
20 Nguyễn Minh Vũ
(1976-)
Hà Nội Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

09/2019-nay

Bộ Chính trị (18)Sửa đổi

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra ngày 31 tháng 1 năm 2021 tại Trụ sở Trung ương Đảng. Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 ủy viên. Danh sách do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng công bố tại lễ bế mạc Đại hội Đảng ngày 1 tháng 2 [76]

 1. Nguyễn Phú Trọng
 2. Nguyễn Xuân Phúc
 3. Phạm Minh Chính
 4. Vương Đình Huệ
 5. Trương Thị Mai
 6. Võ Văn Thưởng
 7. Phạm Bình Minh
 8. Nguyễn Văn Nên
 9. Tô Lâm
 10. Phan Đình Trạc
 11. Trần Cẩm Tú
 12. Phan Văn Giang
 13. Nguyễn Hòa Bình
 14. Trần Thanh Mẫn
 15. Nguyễn Xuân Thắng
 16. Lương Cường
 17. Trần Tuấn Anh
 18. Đinh Tiến Dũng

Ban Bí thư (11)Sửa đổi

Ban Bí thư Trung ương gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và một số ủy viên được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.[77]

 1. Nguyễn Phú Trọng
 2. Võ Văn Thưởng
 3. Trương Thị Mai
 4. Trần Cẩm Tú
 5. Phan Đình Trạc
 6. Nguyễn Hòa Bình
 7. Lê Minh Hưng (bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII)
 8. Nguyễn Trọng Nghĩa (bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII)
 9. Đỗ Văn Chiến (bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII)
 10. Bùi Thị Minh Hoài (bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII)
 11. Lê Minh Khái (bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII)

Ủy ban Kiểm tra Trung ươngSửa đổi

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu ra ngày 31/1/2021 gồm 19 ủy viên:[78]

 1. Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 2. Hồ Minh Chiến
 3. Nghiêm Phú Cường
 4. Đoàn Anh Dũng
 5. Trần Thị Hiền
 6. Nguyễn Quốc Hiệp
 7. Nguyễn Văn Hội
 8. Nguyễn Văn Hùng
 9. Vũ Khắc Hùng
 10. Hoàng Trọng Hưng
 11. Trần Tiến Hưng
 12. Tô Duy Nghĩa
 13. Võ Thái Nguyên
 14. Nguyễn Văn Nhân
 15. Nguyễn Minh Quang
 16. Trần Văn Rón
 17. Trần Đức Thắng
 18. Cao Văn Thống
 19. Hoàng Văn Trà

Trong 19 ủy viên, có 16 người là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và 3 người lần đầu tham gia. Ngoài Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú là Ủy viên Bộ Chính trị, còn có 4 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nhận xétSửa đổi

Kết quả bầu cử ghi nhận 19 nữ Ủy viên Trung ương Đảng.[79] Có 13 Ủy viên là người dân tộc thiểu số; 62 Bí thư tỉnh, thành (trừ Đắk Nông) và 8 Phó Bí thư (Đắk Nông, Hà Nội 2, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh 2, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long) là Ủy viên chính thức. Trong các Ủy viên chính thức có 15 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 6 Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 4 Chủ tịch UBND tỉnh, thành (Đắk Nông, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh).[80] Bộ Giáo dục và Đào tạo là bộ duy nhất không có thành viên nào tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Số ủy viên dưới 50 tuổi chiếm khoảng 17%; trong đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn là ủy viên Trung ương chính thức trẻ nhất với 42 tuổi; độ tuổi từ 50 đến dưới 60 tuổi chiếm tỷ lệ gần 63%; trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ 20%.[81]

Đại biểu quân đội chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với 23 ủy viên, tỷ lệ gần 12,8%. Trong đó có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. Tướng Giang năm nay 61 tuổi, quá tuổi tái cử theo quy định, nhưng đã được Trung ương khóa XII đề cử theo diện "trường hợp đặc biệt".[3]

6 lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm và các Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Quốc Hùng, Lê Tấn Tới. Trung tướng Lương Tam Quang (56 tuổi) và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (57 tuổi) đều quá tuổi lần đầu vào Trung ương (theo quy định lần đầu vào Trung ương không quá 55 tuổi) nhưng đã được Trung ương khóa XII giới thiệu là "trường hợp đặc biệt" tại Hội nghị Trung ương 15.[82]

Ban Nội chính Trung ương có 4 Ủy viên Trung ương khóa XIII. Ngoài Trưởng Ban Phan Đình Trạc, còn có ba Phó ban là Trần Quốc Cường, Võ Văn Dũng (thường trực) và Phạm Gia Túc. Hai "trường hợp đặc biệt" trúng cử là Võ Văn Dũng (61 tuổi) và Phạm Gia Túc (56 tuổi).[33]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Đại hội Đảng XIII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương”.
 2. ^ “Ðại hội làm việc tại Hội trường, bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XIII”. Báo Nhân Dân. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 3. ^ a b “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa XIII”. VnExpress. 30 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 4. ^ a b c Lê Hiệp, Vũ Hân, 10 trường hợp “đặc biệt” trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, THANH NIÊN ONLINE, 10:17 - 31/01/2021, truy cập 3/2/2021.
 5. ^ “Cơ cấu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII”.
 6. ^ “Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. VTV. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 7. ^ “Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII”.
 8. ^ “Trung ương cho ý kiến về 23 nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn”.
 9. ^ “Trung ương thảo luận về phòng, chống Covid-19”.
 10. ^ “Đồng chí Phạm Minh Chính”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 11. ^ “Bà Trương Thị Mai trở thành nữ Trưởng ban Tổ chức T.Ư đầu tiên của Đảng”.
 12. ^ “Đồng chí Trần Cẩm Tú”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 13. ^ “Đồng chí Võ Văn Thưởng”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 14. ^ “Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 15. ^ “Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 16. ^ “Đồng chí Trương Thị Mai”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 17. ^ “Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương”.
 18. ^ “Đồng chí Lê Minh Hưng”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 19. ^ “Đồng chí Phan Đình Trạc”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 20. ^ “Đồng chí Hoàng Bình Quân”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 21. ^ “Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương”.
 22. ^ “Đồng chí Nguyễn Văn Bình”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 23. ^ “Ông Trần Tuấn Anh làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương”.
 24. ^ “Đồng chí Thuận Hữu”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 18 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 25. ^ “Ủy viên TW Đảng Lê Quốc Minh giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân”.
 26. ^ “Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 tháng 7 năm 2018. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 27. ^ “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 28. ^ “Đồng chí Tô Lâm”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 29. ^ “Đồng chí Huỳnh Tấn Việt”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 30. ^ “Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm”. Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 31. ^ “Chủ tịch Bắc Kạn làm Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương”.
 32. ^ “DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII”. Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCNVN. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 33. ^ a b c “DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII”. Báo Nhân Dân. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 34. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 35. ^ “Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN”.
 36. ^ “Ông Phạm Minh Chính đắc cử Thủ tướng Chính phủ”.
 37. ^ “Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam”.
 38. ^ “Bình Phước có Bí thư Tỉnh ủy mới”.
 39. ^ “Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội”.
 40. ^ a b c d “Quốc hội có 3 phó chủ tịch mới”.
 41. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 42. ^ “Bộ Chính trị chỉ định tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn”.
 43. ^ “Văn phòng Chủ tịch nước có tân Chủ nhiệm”.
 44. ^ “Ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội”.
 45. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 46. ^ “Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai”.
 47. ^ “Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 48. ^ “Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM”.
 49. ^ “Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 50. ^ “Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.
 51. ^ “Phó Ban Kinh tế Trung ương được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên”.
 52. ^ “Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương”.
 53. ^ “Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long”.
 54. ^ “Ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa”.
 55. ^ “Ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương”.
 56. ^ “Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành tân Chủ tịch nước”.
 57. ^ “Quốc hội khóa XV có bốn Phó chủ tịch”.
 58. ^ “An Giang có tân Bí thư Tỉnh ủy”.
 59. ^ “Ông Lê Ngọc Quang làm Tổng giám đốc VTV”.
 60. ^ “Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng”.
 61. ^ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/trung-tuong-trinh-van-quyet-lam-pho-chu-nhiem-tong-cuc-chinh-tri-qdnd-viet-nam-732722.html. Đã bỏ qua văn bản “Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam” (trợ giúp); |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 62. ^ “Bộ Chính trị chuẩn y 6 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII”.
 63. ^ “Bí thư Hưng Yên làm Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam”.
 64. ^ “Bí thư Lạng Sơn làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng”.
 65. ^ “Bộ Chính trị điều động, chỉ định 3 tân Bí thư Tỉnh ủy”.
 66. ^ “Ông Phạm Tất Thắng được phân công làm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương”.
 67. ^ “Chủ tịch hội đồng quản trị VietinBank làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre”.
 68. ^ “Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk”.
 69. ^ “Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới”.
 70. ^ “Bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó chủ tịch nước”.
 71. ^ “Bí thư Bình Dương bị cách chức”.
 72. ^ “Trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương”.
 73. ^ “Điều động, chỉ định Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang”.
 74. ^ “Đắk Lắk có tân Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới”.
 75. ^ “Ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau”.
 76. ^ “DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, CHỦ NHIỆM UBKT TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII”. Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCNVN. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 77. ^ “Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII”. Trang thông tin của Thông tấn xã Việt Nam. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 78. ^ “Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII”. Trang thông tin Điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 79. ^ “19 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là nữ”. Phụ nữ tỉnh Thái Bình. 1 tháng 2 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2021.
 80. ^ “13 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII là người dân tộc thiểu số”. Báo Dân tộc và Phát triển. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 81. ^ “Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất”. VnExpress. 31 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.
 82. ^ “6 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”. Báo Công an Nhân dân Online. 30 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2021.

Liên kết ngoàiSửa đổi