Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 nhiệm kì 2011-2016 do Tô Huy Rứa làm trưởng ban.

Thành viên

sửa

Trưởng ban

sửa

Phó trưởng ban

sửa

Hoạt động

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Công bố quyết định điều động cán bộ của Bộ Chính trị”. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2017.
  2. ^ “Danh tính và chức vụ của 44 cán bộ Trung ương luân chuyển”. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2017.
  3. ^ “LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ HOÀNG NGHĨA MAI, PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2017.