Banana

trang định hướng Wikimedia

Banana là từ tiếng Anh của chuối.

Ngoài ra Banana còn có thể là:

Địa danhSửa đổi