Barbecue phát theo âm tiếng Việtba-bê-kiu (viết tắt: BBQ) có thể dùng để chỉ: