Batôlômêô Tông đồ

Một trong 12 Tông Đồ

Batôlômêô (Bartholomew) là một trong số mười hai Thánh Tông đồ của Chúa Giêsu. Thánh Batôlômêô sinh tại Cana. Theo Kinh Thánh thì ông được nhận dạng là Natanael đã được Philipphê dẫn tới gặp Chúa Giêsu và được Chúa bảo rằng "Đây là người Israel chân chính không có gì xảo trá".

Thánh Batôlômêô Tông đồ
"The Last Judgement" của Michelangelo
Tông đồtử đạo
SinhThế kỉ thứ 1
Cana, Galilea, Đế quốc La Mã
MấtThế kỉ thứ 1
Albanopolis, Armenia

Sau ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ông được sai đi để rao giảng Lycôni, Ấn ĐộArmenia. Nhận được các ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, ông có tài ăn nói thuyết phục, lòng đạo đức và đã làm nhiều phép lạ. Vì thế nhiều người ngoại đã nhận ra Thiên Chúa. Ông cũng đã trừ quỷ cho nhiều người, đặc biệt là công chúa của vua Polêmon và giúp cả gia đình nhà vua theo đạo.

Các quan chức triều đình không thích và âm mưu làm hại ông bằng những vu cáo với vua Attiges để ra lệnh hành hạ ông và cho xử trảm vào năm 52 Công nguyên.

Tham khảo

sửa