Huyện Bateay là một huyện ở tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Huyện này được chia ra 12 khum avf 80 phum.

Vị trí trong tỉnh Kampong Cham

Xã và thôn sửa

Khum (Xã) Phum (Làng)
Batheay Svay Pok, Batheay, Srah Pring, Chreaek, Tuol, Ou Mal
Chbar Ampov Chbar Ampov, Tuol Chan, Anlong Chrey, Stueng Chveng
Chealea Chea Lea, Ta Ngil, Tang Krang, Baek Peang, Phnum Thum
Cheung Prey Cheung Prey, Andoung Snay, Prasoutr Ka, Prasoutr Kha, Trabaek, Trayang Pong
Me Pring Me Pring, Tang Thlaeung, Tang Srei, Tang Roleang, Prey Kaor
Ph'av Ph'av, Samraong, Tang Boeng, Ba Kal, Prey Nha, Kandaol
Sambour Sambour, Balang, Veal, Sangkaeub, Ta Poy, Chong, Tao Baek
Sandaek Kampal, Pou Steang, Svay Prey, Tang Chrey, Sroengk
Tang Krang Phnum Del, Cheung Chhnok, Tboung Phnum, Popit, Ak Tieng, Kampong Preah, Tang Kouk, Prasat
Tang Krasang Boeng Veaeng, Kradas Ka, Kradas Kha, Sdok Thum, Trav Phni, Khvet, Boeng, Khtum, Chan, Chi Neang
Trab Roung Damrei, Kampout, Phnum Touch, Tum Prong, Thmei, Pou Ruessei, Trab, Chan Kong, Thkov, Thma Kaev, Routh
Tumnob Tumnob Leu, Prayuk, Doun Paen, Rung, Prasam, Sroeng, Trapeang Snao

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa