Bazooka (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bazooka có nhiều nghĩa, có thể là: