Tham khảoSửa đổi

 
Situation in Ourense in Galicia

Beade là một đô thị trong tỉnh Ourense, thuộc vùng Galicia ở tây bắc Tây Ban Nha.