Bell X-5 là loại máy bay máy bay đầu tiên có thể thay đổi góc cánh khi bay.

X-5
Kiểu Máy bay thử nghiệm
Hãng sản xuất Bell Aircraft Corporation
Thiết kế Robert J. Woods
Chuyến bay đầu tiên 20 tháng 6 năm 1951
Ngừng hoạt động Tháng 12, 1958
Trang bị cho Không quân Hoa Kỳ
Ủy ban tư vấn hàng không quốc gia
Số lượng sản xuất 2
A composite photograph showing the Bell X-5’s variable-sweep wing.

Tính năng kỹ chiến thuật (Bell X-5) sửa

 
Bell X-5.

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Xem thêm sửa

Máy bay tương tự

Tham khảo sửa

Chú thích
Tài liệu
  • Hallion, Richard P. On The Frontier: Flight Research At Dryden 1946-1981 (NASA SP4303). Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1984 (revised 2003 in Smithsonian edition). ISBN 1-58834-134-8.
  • Winchester, Jim. "Bell X-5." Concept Aircraft: Prototypes, X-Planes and Experimental Aircraft. Kent, UK: Grange Books plc., 2005. ISBN 1-84013-809-2.

Liên kết ngoài sửa