Xem thêm: Ben (định hướng)

Ben thường là phiên bản ngắn của tên Benjamin, Benvolio, Benedict, hay ít thông dụng hơn Bentley.

Người nổi tiếng với tên BenSửa đổi