Beriev A-60 là một loại máy bay thử nghiệm laser trên không của Liên Xô/Nga, được chế tạo dựa trên loại máy bay vận tải Ilyushin Il-76MD.

Beriev A-60
Phòng thí nghiệm bay Beriev A-60 1A2
Kiểu Phòng thí nghiệm laser trên không
Hãng sản xuất Beriev
Chuyến bay đầu tiên 19 tháng 8 năm 1981
Trang bị cho Không quân Nga/Liên Xô
Số lượng sản xuất 2
Phát triển từ Ilyushin Il-76MD

Quốc gia sử dụng sửa

  Liên Xô
  Nga

Xem thêm sửa

Máy bay cùng sự phát triển:

Máy bay có tính năng tương đương:

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa