Năm 1956, Robert Ludvigovich Bartini tiếp xúc với viện thiết kế Beriev với đề xuất về một loại máy bay ứng dụng hiệu ứng Wing-In-Ground. Be-1 trở thành mẫu thử đầu tiên, được sử dụng để nghiên cứu độ cân bằng và điều khiển máy bay.

Be-1
Kiểu Máy bay thử nghiệm
Nguồn gốc Liên Xô Liên Xô
Nhà chế tạo Beriev
Nhà thiết kế Robert Ludvigovich Bartini
Số lượng sản xuất 1

Tính năng kỹ chiến thuậtSửa đổi

Bản mẫu:Aero specs missing


Xem thêmSửa đổi

Máy bay liên quan

Tham khảoSửa đổi