Biên Thọ Miên

Họa sĩ Trung Quốc

Biên Thọ Miên (tiếng Trung: 边寿民; 19 tháng 11 năm 1684tháng 1 năm 1752 (68 tuổi); tên khai sinh Biên Duy Kì (维祺)), tên tự như Di Công (颐公) hoặc Tiềm Tăng (漸僧), biệt hiệu như Vy Giàn Lão Nhơn (苇间老人, hoặc "ông già ở giữa Tháp Mười"), là một họa sĩ được lừng danh, nổi tiếng ở Trung Quốc vào thời kỳ nhà Thanh. Một bản địa Sơn Dương (nay là Hoài An), ông là một trong "Tám Người Lập Dị của Dương Châu" và nổi tiếng với bức tranh vẽ về ngỗng hoang dã, có tên là Biên Nhạn (边雁, hoặc "Ngỗng Biên")

Cá quế (杂画图 (Tạp Hoạch Đồ)?), Biên Thọ Miên, Cửa hàng phong cách nghệ thuật cổ Vô Tích

Chú thíchSửa đổi

  • 邊頤公花卉冊 (Bian Yigong Hua Hui Ce). 高弋虬藏, 高野候鉴定 (Gao Yiqiu, Gao Yehou). 上海: 中華書局, 民国24年[1935] (Shanghai: Zhonghua Shu Ju, Minguo 24 nian). Số OCLC: 52510593.
  • 邊頤公花果草蟲冊(邊壽民繪) (Bian Yigong Hua Guo Cao Chong Ce). 上海: 有正書局, 192-? (Shanghai: You Zheng Shu Ju). Số OCLC: 708687964.
  • 清邊壽民蘆雁畫冊 (Qing Bian Shoumin Lu Yan Hua Ce). 台北:漢華文化事業股份有限公司, 民國61 [1972] (Taobei: Han hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 61). Số OCLC: 33939849 (OCoLC) 78526603.
  • 邊壽民 (Bian Shoumin). 馬鴻增撰文 (Ma Hongzeng authored). 天津: 天津人民美術出版社, 2000 (Tianjin: Tianjin Renmin Meishu Chubanshe). Số OCLC: 44582447.

Liên kết ngoàiSửa đổi