Biên niên sử Úc

Đây là Biên niên sử Úc, bao gồm những thay đổi quan trọng về pháp lý và lãnh thổ và các sự kiện chính trị ở Úc và các quốc gia tiền thân. Để đọc về bối cảnh của những sự kiện này, xem Lịch sử Úc. Xem thêm danh sách Thủ tướng Úc.

Thế kỷ 16Sửa đổi

Năm Ngày Sự kiện
1521 Một số học giả đã lập luận rằng các cuộc thám hiểm của người Bồ Đào Nha đã đến Úc vào thời điểm này.[1][2] Tuy nhiên, các nhà sử học thường không đồng ý và bằng chứng cho điều này vẫn còn gây tranh cãi.[3][4] (đến 1522)

Thế kỷ 17Sửa đổi

Thế kỷ 18Sửa đổi

Thế kỷ 19Sửa đổi

Thế kỷ 20Sửa đổi

Thế kỷ 21Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ McIntyre, K.G. (1977) The Secret Discovery of Australia, Portuguese ventures 200 years before Cook , Menindie ISBN 0-285-62303-6
  2. ^ Trickett, P (2007). Beyond Capricorn. How Portuguese adventurers discovered and mapped Australia and New Zealand 250 years before Captain Cook. East Street Publications. Adelaide. ISBN 978-0-9751145-9-9
  3. ^ Richardson, W.A.R. (2006). Was Australia charted before 1606? The Jave La Grande inscriptions. Canberra, National Library of Australia, P.96, ISBN 0-642-27642-0
  4. ^ Pearson, M. Great Southern Land; The Maritime Exploration of Terra Australis. Australian Government Department of Environment and Heritage, 2005. ISBN 0-642-55185-5