Biến (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Biến là từ để chỉ một hành động ra khỏi tầm nhìn một cách nhanh chóng.

Biến cũng có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: