Trong thống kê, biến quan sát (tiếng Anh: observable variable, observable quantity hay manifest variables), đối lập với biến tiềm ẩn (latent variable), là một biến là có thể trực tiếp quan sát hay đo lường.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Dodge, Y. (2003) The Oxford Dictionary of Statistical Terms, OUP. ISBN 0-19-920613-9