Biến tố (tiếng Anh: inflection) là tiến trình thêm một phụ tố vào một từ hoặc thay đổi từ đó về cấu trúc ngữ pháp. Điển hình nhất là hiện tượng động từ được thay đổi linh hoạt để phù hợp với các yếu tố như ngôi của chủ ngữ, thì. Ví dụ, trong tiếng Anh, động từ "want" (muốn) đi kèm chủ ngữ "I" thì vẫn giữ nguyên, nhưng đi với chủ ngữ "he"/"she" thì chia thành "wants" (thêm "s"); ở thì quá khứ đơn thì chia thành "wanted" (đã muốn).[1][2]

Biến tố trong tiếng Gael Scotland, danh từ "con chó": cho số ít, chù ("hai") cho số nhiều 2, coin cho số nhiều từ 3 trở lên

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Brinton, Laurel J. (2000). The Structure of Modern English: A Linguistic Introduction. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. tr. 104. ISBN 9781556196621.
  2. ^ Anderson, Stephen R. (1985), “Inflectional Morphology”, trong Shopen, Timothy (biên tập), Language typology and syntactic description, Cambridge, New York: Cambridge University Press, tr. 162–164

Liên kết ngoàiSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi