Biển Bohol hay còn gọi là Biển Mindanao, nằm giữa VisayasMindanaoPhilippines. Nó nằm phía nam của BoholLeyte và phía bắc của Mindanao. SiquijorCamiguin là hai quần đảo lớn của biển này.

Bóng của Camiguin nhìn qua biển Bohol

Tham khảo

sửa