Biển Koro là một biển trong Thái Bình Dương nằm giữa Viti Levu, Vanua Levu ở phía tây và quần đảo Lau ở phía đông, được bao quanh bởi các đảo của quần đảo Fiji.

Bản đồ Fiji chỉ ra biển Koro và đảo Koro

Nó được đặt tên theo đảo Koro.

Tham khảoSửa đổi


Bản mẫu:Sơ khai Fiji