Biển Mawson là khu vực biển dọc theo dải bờ biển Queen Mary ở phía đông của Nam Cực giữa thềm băng Shackleton ở phía tây và vịnh Vecennes ở phía đông. phía tây của biển và thềm băng Shackletonbiển Davis. phía đông là đảo Bowmanvịnh Vincennes.

Hai sông băng chính chảy vào biển Mawson đó là: sông băng Scott (ở Đông Nam Cực) và sông băng Denman. Sông băng Denman chảy định kỳ vào biển hình thành nên đảo băng Pobeda.

Tham khảoSửa đổi

"Mawson Sea". Hệ thống Thông tin Địa danh. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. http://geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:9591. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2010.