Vị trí biển Visayas

Biển Visayas là một biển nhỏ nằm trong quần đảo Philippines, nó bị vây quanh bởi ba mặt của quần đảo Visayas. Đông VisayasTây Visayas nằm ở phía đông và tây, trong khi Trung Visayas nằm ở phía nam. Biển này giáp với quần đảo Masbate về phía bắc, Leyte về phía đông, CebuNegros về phía nam, Paray về phía tây.

Tham khảoSửa đổi