Biểu tình ngồi Greensboro


Biểu tình ngồi Greensboro là một loạt phản đối bất bạo động tại Greensboro, North Carolina vào năm 1960[1] mà dẫn tới việc chuỗi siêu thị hàng hóa Woolworth thay đổi chính sách Phân chia chủng tộc ở miền Nam Hoa Kỳ.[2]

quầy ăn trưa tại siêu thị hàng hóa Woolworth, Greensboro, North Carolina bây giờ được triển lãm tại Smithsonian Institution Bảo tàng viện Quốc gia về lịch sử Hoa Kỳ

Trong khi không phải là những cuộc biểu tình ngồi đầu tiên của phong trào Dân quyền người Mỹ gốc Phi Châu, các cuộc biểu tình ngồi Greensboro là một hành động dẫn tới việc gia tăng tinh thần Quốc gia trong một giai đoạn quan trọng trong Lịch sử Hoa Kỳ.[3] Biến cố đầu tiên đã xảy ra tại siêu thị hàng hóa Woolworth, Greensboro, North Carolina, bây giờ là Trung tâm Dân quyền quốc tế và bảo tàng viện.

Bối cảnhSửa đổi

Tháng 8 1939, luật sư người da đen Samuel Wilbert Tucker tổ chức một cuộc biểu tình ngồi tại thư viện Alexandria, Virginia hồi đó còn phân chia chủng tộc.[4] Năm 1942, tổ chức nhân quyền hội nghị bình đẳng chủng tộc hỗ trợ những cuộc biểu tình ngồi tại Chicago, và sau đó ở St. Louis 1949 và Baltimore 1952. Một cuộc biểu tình ngồi 1958 ở Wichita, Kansas cũng đã thành công.[5]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ The Greensboro Sit-In, history, Retrieved ngày 25 tháng 2 năm 2015
  2. ^ "Greensboro Lunch Counter Sit-In", Library of Congress. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2010.
  3. ^ First Southern Sit-in, Greensboro NC, Civil Rights Movement Veterans
  4. ^ “America's First Sit-Down Strike: The 1939 Alexandria Library Sit-In”. City of Alexandria. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2009.
  5. ^ “Kansas Sit-In Gets Its Due at Last; NPR; ngày 21 tháng 10 năm 2006”. Npr.org. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2014.