Biała Przemsza là một dòng sông của Ba Lan, một nhánh của sông Przemsza tại khu vực Mysłowice.

Biała Przemsza