Binh chủng

Bộ phận của quân chủng

Binh chủng là một bộ phận của quân chủng, làm chức năng trực tiếp chiến đấu, hoặc bảo đảm chiến đấu có vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương pháp tác chiến và hoạt động đặc thù. Mỗi quân chủng có một số binh chủng đặc thù. Theo truyền thống, một số bộ đội chuyên môn cũng được gọi là binh chủng (BC công binh, BC thông tin liên lạc, vv.).

Tư lệnh và chính ủy binh chủng thường mang quân hàm Thiếu tướng hoặc đại tá.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa