Binh nhì (B2) hay Chiến sĩ bậc 2 đối với công an là một quân hàm trong quân đội. Binh nhì thường có cấp bậc thấp nhất trong nhiều đội quân. Những người lính có cấp bậc Binh nhì có thể là lính nghĩa vụ hoặc họ có thể là quân nhân (nghề nghiệp) chuyên nghiệp.

Cầu vai Chiến sĩ bậc 2 công an nhân dân Việt Nam

Cấp hiệu quân hàm Binh nhì có dạng một vạch hình chữ V ">" màu đỏ đối với quân đội và màu vàng đối với công an.

Tham khảoSửa đổi