Blandfordia là một chi thực vật hạt kín, được đặt trong họ Blandfordiaceae của bộ Asparagales trong thực vật một lá mầm[1]. Chi này là bản địa ở miền đông Australia. Nói chung, tại đây người ta gọi nó là Christmas Bells (chuông Giáng sinh) do hình dáng của những bông hoa cũng như thời gian ra hoa tại Australia. Blandfordia được nhà thực vật học người Anh là James Edward Smith đặt ra năm 1804 để vinh danh George Spencer Churchill, hầu tước xứ Blandford.

Blandfordia
B. grandiflora do Edward Minchen vẽ minh họa
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Blandfordiaceae
R. Dahlgren & Clifford, 1985
Chi (genus)Blandfordia
Sm., 1804
Phân bố
Phân bố
Các loài
Xem văn bản.

Blandfordia cũng là chi duy nhất trong họ Blandfordiaceae. Họ này mới chỉ được các nhà phân loại học công nhận gần đây. Hệ thống APG III năm 2009 (không thay đổi so với các phiên bản 19982003) công nhận họ này.

Các loài

sửa

Hiện tại người ta đã ghi nhận 4 loài như sau:

Phát sinh chủng loài

sửa

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.

Asparagales 

Orchidaceae

Boryaceae

Blandfordiaceae

Lanariaceae

Asteliaceae

Hypoxidaceae

Ixioliriaceae

Tecophilaeaceae

Doryanthaceae

Iridaceae

Xeronemataceae

Xanthorrhoeaceae s. l. 

Hemerocallidoideae (Hemerocallidaceae)

Xanthorrhoeoideae (Xanthorrhoeaceae s. s.)

Asphodeloideae (Asphodelaceae)

Amaryllidaceae s. l. 

Agapanthoideae (Agapanthaceae)

Allioideae (Alliaceae)

Amaryllidoideae (Amaryllidaceae s. s.)

Asparagaceae s. l. 

Aphyllanthoideae (Aphyllanthaceae)

Brodiaeoideae (Themidaceae)

Scilloideae (Hyacinthaceae)

Agavoideae (Agavaceae)

Lomandroideae (Laxmanniaceae)

Asparagoideae (Asparagaceae s. s.)

Nolinoideae (Ruscaceae)

Ghi chú

sửa
  • Blandfordia Sm”. Australian Plant Name Index (APNI), cơ sở dữ liệu IBIS. Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học Thực vật (Centre for Plant Biodiversity Research), Chính phủ Úc.
  1. ^ Angiosperm Phylogeny Group III (2009), “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III”, Botanical Journal of the Linnean Society, 161 (2): 105–121, doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x

Liên kết ngoài

sửa