Bo bo (định hướng)

(đổi hướng từ Bo bo)

Bo bo có thể là một trong hai loại thực vật:

  • Ý dĩ (Coix lacryma-jobi): có thể dùng để nấu chè, nấu rượu, làm trà uống, làm thảo dược
  • Cao lương (Sorghum bicolor): một loại lương thực, dùng độn cơm trong thời bao cấp