Bom bẩn

trang định hướng Wikimedia
  • Loại bom sử dụng chất nổ thông thường như dynamite để rải chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn.
  • Bom bẩn thành phần từ sơn, nước mắm, rác rưởi hoặc bom xăng tự chế, dùng để khủng bố đối tượng