Bom tấn

trang định hướng Wikimedia

Bom tấn là thuật ngữ áp dụng cho các bộ bộ phim, vở kịch và đôi khi cũng trò chơi điện tử rất thành công trên thị trường. Ban dầu trong ngành công nghiệp giải trí, bom tấn là tiếng lóng chỉ về một vở kịch đặc biệt thành công, nhưng hiện nay nó lại thường dùng cho điện ảnh. Một sản phẩm điện ảnh gọi là bom tấn trước hết nó phải có mức độ quy mô về nội dung và ê-kíp sản xuất, và sau là mức độ thành công trên thị trường.

Tham khảoSửa đổi