Bom xe hay thiết bị nổ tự tạo gắn với xe (tiếng Anh: vehicle-borne improvised explosive device, VBIED)[1] là thiết bị nổ tự tạo đặt trong xe hơi hay phương tiện vận chuyển khác và được làm nổ. Nó thường được sử dụng làm vũ khí cho việc ám sát, khủng bố hay chiến tranh du kích.

Hậu quả từ bom xe ở Iraq.
Cảnh đánh bom xe hơi Việt CộngSài Gòn, năm 1965.

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ “Vehicle Borne IEDs (VBIEDs)”. Global Security. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2008.

Tham khảo Sửa đổi

  • Mike Davis, Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb (Verso: New York, 2007).

Liên kết ngoài Sửa đổi