Boson gauge là nhóm các hạt cơ bản trong họ Boson có nhiệm vụ thực hiện tương tác giữa các hạt, nên còn gọi là hạt truyền tương tác.

Mô hình boson gaugeSửa đổi

Trong mô hình chuẩn, gauge boson gồm có ba dạng:

Mô hình khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi