Bou Thang (193812 tháng 9 năm 2019)[1]chính trị gia, thượng nghị sĩ, tướng lĩnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ và Quốc phòng Thượng viện Campuchia (nhiệm kỳ 2012–2018). Ông vốn là người dân tộc thiểu số Tampuan,[2] từng tham gia Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước chống lại Khmer Đỏ dưới thời Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Về sau ông gia nhập Đảng Nhân dân Campuchia và được bầu làm đại biểu Quốc hội tỉnh Ratanakiri trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2003.[3]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Senior CPP member General Bou Thang dies”. Khmer Times. 12 tháng 9 năm 2019. Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2021.
  2. ^ Strangio, Sebastian (2014). Hun Sen's Cambodia. United States of America: Yale University Press. ISBN 978-0300210149. p. 180
  3. ^ "Election results" Lưu trữ tháng 6 30, 2008 tại Wayback Machine. Cambodia National Election Committee. Accessed June 18, 2008.