Một bourne là một dòng chảy không liên tục, chảy từ một con suối. Thường xuyên ở các vùng có đá phấn và đá vôi nơi đá trở nên bão hòa với mưa mùa đông, từ từ chảy ra cho đến khi đá trở nên khô, khi dòng suối ngừng lại.[1] Từ này là từ ngôn ngữ Anglo-Saxon của Anh.

Từ này có thể được tìm thấy ở miền bắc nước Anh trong các địa danh như: Redbourne, Legbourne, nhưng thường được sử dụng ở miền nam nước Anh (đặc biệt là Dorset) như một tên của một dòng sông nhỏ, đặc biệt là các tên ghép như winterbourne. Winterbourne là một dòng suối hoặc dòng sông khô trong những tháng mùa hè.

Bourne được sử dụng như một tên địa điểm hoặc như một phần của tên địa điểm, thường là trong nông thôn đá phấn Downland. Các hình thức thay thế là bourn hoặc borne hoặc born. Biến thể rõ ràng, được tìm thấy trong tên địa danh: Camtern, phát sinh từ ngôn ngữ Cornish và thực tế là một địa danh: nó đề cập đến một ngọn đồi (Cornish: bronn, từ Common Brythonic * brunda; so sánh Ailen bruinn). Born/borne trong tiếng Đức cũng có nghĩa là fount, hoặc spring, và có liên quan đến gốc Ấn-Âu, * bhreu. Born/borne ở khắp châu Âu như một địa danh cũng là một manh mối quan trọng rằng chính tả này là một tiền thân của từ bourne / burn tiếng Anh.

Cf. Burn (địa hình), đặc biệt được sử dụng phổ biến ở Scotland và Đông Bắc Anh, nhưng cũng được tìm thấy (trong các địa danh) ở những nơi khác ở Anh như: Blackburn, Gisburn, Woburn, Kilburn, Tyburn, Winkburn, v.v.

Đối với các dòng sông và địa danh có tên Bourne hoặc có từ này là một phần của tên gọi, xem Bourne (định hướng).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^   Một hoặc nhiều câu trên đây có sử dụng văn bản nay đã thuộc phạm vi công cộng, được lấy từ: Chisholm, Hugh biên tập (1911). “Bourne”. Encyclopædia Britannica 4 (ấn bản 11). Nhà xuất bản Đại học Cambridge. tr. 332–333.