Bradley là một danh từ trong tiếng Anh, thường là dùng cho tên hoặc họ của nam giới. Nó bằng nguồn từ các từ "broad wood" hoặc "broad clearing" trong tiếng Anh cổ.[1]

Danh từ này thường được biết với:

Chú thíchSửa đổi