Bretagne (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bretagne có thể đề cập đến:

  • Bretagne, một vùng của Pháp
  • Bretagne, tàu chiến của Pháp trong World War II
  • SS Bretagne (1952) tàu được đặt tên lại Brittany năm 1962; bị hỏa hoạn thiêu hủy năm 1963

Bretagne cũng là tên hay một phần tên của nhiều commune ở Pháp:

Xem thêmSửa đổi