Mở trình đơn chính
Bản báo cáo nạn Buôn người năm 2010 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ[1]
  Vùng 1 (Full compliance with the minimum standards of the Trafficking Victims Protection Act (TVPA))
  Vùng 2 (Significant efforts to comply with TVPA)
  Vùng 2 Watch List (Countries whose governments do not fully comply with the TVPA’s minimum standards, but are making significant efforts to bring themselves into compliance with those standards AND a) The absolute number of victims of severe forms of trafficking is very significant or is significantly increasing; or b) There is a failure to provide evidence of increasing efforts to combat severe forms of trafficking in persons from the previous year; or c) The determination that a country is making significant efforts to bring themselves into compliance with minimum standards was based on commitments by the country to take additional future steps over the next year)
  Tier 3 (No efforts to comply with TVPA)
  No data/Special

Buôn người là một dạng thương mại bất hợp pháp nhằm mục đích thu lợi bất chính. Nạn nhân của tội buôn người thường là phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng tình dục hay lao động cưỡng bức, một dạng nô lệ thời hiện đại. Đây là "ngành công nghiệp" tội ác có mức độ phát triển nhanh nhất trên thế giới, cùng với buôn lậu vũ khí đứng hàng thứ hai về quy mô, chỉ sau buôn bán ma túy[2][3].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Trafficking in Persons Report
  2. ^ http://www.acf.hhs.gov/trafficking/ Rescue and Restore Campaign
  3. ^ Jakobsson, Niklas and Andreas Kotsadam. "The Law and Economics of International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for Sexual Exploitation," Working Papers in Economics 458, Göteborg University, Department of Economics., 2010, 29 pages.
  • Flores, T. (2007), The sacred bath: An American teen's story of modern day slavery. New York: iUniverse, Inc. ISBN 13:978-0595437184