Burmannia

trang định hướng Wikimedia

Burmannia có thể là:

  • Chi thực vật Burmannia, một chi thực vật có hoa dị dưỡng nấm trong họ Burmanniaceae. Các tên thường gọi trong tiếng Việt là cào cào, cỏ cào cào.
  • Chi bướm Burmannia, một chi bướm đêm trong họ Crambidae.