Bylina, hay Bylyna (tiếng Ukraina: билина/Билини, tiếng Nga: былина/былины, tiếng Belarus: быліна/быліны, phát âm: Bư-lư-na/Bư-lư-nư) là thuật ngữ chỉ thể loại sử thi truyền thống của các dân tộc Đông Slav (Ukraina, Nga, Belarus).

Lịch sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kếtSửa đổi