Cà Mau (chính tả cũ: Cà-mâu), được cho bắt nguồn từ "Tưk Kha-mau" (តឹកខ្មៅ) trong tiếng Khmer, có nghĩa là nước đen; là một địa danh vở vùng cực Nam Việt Nam. Theo thời kỳ lịch sử, tên gọi này có thể tương ứng với những địa danh khác nhau như:

  • Tỉnh Cà Mau, tỉnh cực Nam của Việt Nam ngày nay.
  • Thành phố Cà Mau, tỉnh lỵ của tỉnh Cà Mau ngày nay.
  • Quận Cà Mau, thuộc tỉnh Bạc Liêu, một đơn vị hành chính cấp quận thời Pháp thuộc, tồn tại từ 1911-1956.
  • Huyện Cà Mau, thuộc tỉnh Minh Hải, một đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam, tồn tại 1978-1983.
  • Quận Cà Mau Bắc, thuộc tỉnh Bạc Liêu, một đơn vị hành chính cấp quận thời Pháp thuộc, tồn tại từ 1944-1945.
  • Quận Cà Mau Nam, thuộc tỉnh Bạc Liêu, một đơn vị hành chính cấp quận thời Pháp thuộc, tồn tại từ 1944-1945.