Càng cua (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt Càng cua có thể chỉ dẫn tới:

Động vật

Bộ phận trên cơ thể của các loài giáp xác thuộc Brachyura.

Thực vật