Cá cờ

trang định hướng Wikimedia

Cá cờ có thể là tên thông dụng dùng để chỉ một số loài cá như: