Cá gáy trong tiếng Việt có thể:

  • Nguyên là tên gọi không chính thức để chỉ cá chép (Cyprinus carpio).
  • Hiện nay tại một số địa phương người ta gọi các loài cá biển trong họ cá hè (Lethrinidae) là cá chép biển hay cá gáy biển, vì hình dáng khá tương tự. Tuy nhiên, chúng không có quan hệ họ hàng gần với cá chép.