Cá kình có thể là tên gọi thông dụng của nhiều loài khác nhau như: